Doorberekenen bankkosten

In juli brengen we eenmalig € 6,00 bankkosten in rekening. Dit is besloten door de expertgroep CBM. Het komt door de hogere bankkosten waar bewindvoerders mee te maken hebben.

Waarom deze extra kosten

Als professionele bewindvoerder mogen we sinds 2020 per persoon voor wie we bewind voeren eenmaal per jaar € 6 in rekening brengen voor extra bankkosten (€ 12 bij een economische eenheid, ongeacht het aantal bankrekeningen). De expertgroep CBM besloot tot de tijdelijke regeling nadat de brancheverenigingen BPBI en NBPB de expertgroep het signaal over de verhoging van de bankkosten gaven. De verhoging kan volgens de brancheverenigingen oplopen tot € 12 per rekening. Volgens de expertgroep hebben de bewindvoerders geen andere keuze dan de verhoging te betalen. Daarnaast heeft de minister in de Regeling beloning geen rekening gehouden met deze verhoging.

CAV heeft er vorig jaar voor gekozen om deze kosten niet door te berekenen aan onze cliënten er van uitgaande dat de hogere bankkosten verdisconteert zouden worden in de jaarbeloning van 2021. Dat is niet gebeurd. Daarnaast zijn de bankkosten ook in 2021 voor bewindvoerders hoger geworden. Dit laat ons geen keuze dus om alsnog de bankkosten door te berekenen aan onze cliënten.

Kijk voor meer informatie op de website van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.