Persbericht – 29 april 2022

Erwin Bel vertrekt bij stichting CAV:
‘Het is tijd voor een nieuwe directeur’

Download het Persbericht

Download de foto van Erwin Bel

Erwin Bel (1968), directeur-bestuurder van financieel zorgverlener stichting CAV (en haar dochteronderneming die werkt aan duurzame leefstijl; stichting LIFT), doet na acht succesvolle jaren een stap terug en treedt per 1 juli 2022 af als bestuurder.

In een afscheidsbrief aan de medewerkers van stichting CAV schrijft Erwin dat bijna alles is bereikt wat hij met de betrokken en deskundige medewerkers van stichting CAV voor haar cliënten en stakeholders wilde bereiken. Ook geeft hij aan dat de beginsituatie er niet rooskleurig uitzag, maar dat het door de uitstekende inzet van allen gelukt is om van CAV de oudste en een van de grootste wettelijk vertegenwoordigers van Nederland te maken. Dit was leuk, zinvol en hard werken. Erwin vindt dat, nu CAV er zeer goed voor staat, het tijd is voor een nieuwe directeur.

Groei

Onder leiding van Erwin en directeur bedrijfsvoering Frank Scheffers groeide CAV uit tot voorloper in wettelijke vertegenwoordiging. In 8 jaar tijd is het aantal medewerkers en cliënten verdubbeld en is CAV van 3 naar 9 vestigingen – verspreid over Nederland – gegroeid.

Innovatie en lobby

Erwin was mede-oprichter van het innovatieplatform ZELF en was actief in de lobby waarmee verschillende malen het journaal en krant is gehaald. Trots is Erwin op zijn medewerkers die met hem aan de weg timmerden om wettelijke vertegenwoordiging om te vormen van een financieel-administratieve taak naar een sociaal-financiële drive.

Blij en jammer

Ook is hij blij met de vele convenanten waarmee met veel verschillende gemeenten wordt samengewerkt. Recent nog is de aanbesteding van Amsterdam voor budgetbeheer gewonnen. Jammer vindt hij dat het hem niet is gelukt om de krimp van de WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen) in Nederland te voorkomen. Ook valt het hem zwaar om zijn medewerkers los te laten, met wie hij samen maatschappelijk ondernemend was.

Nieuw avontuur

De komende tijd gaat Erwin fietsen om zijn hoofd weer leeg te maken en zich te beraden op zijn volgende avontuur. Omdat hij de sociale doelgroep van de financiële zorgverlening een warm hart toedraagt, zal hij zich komend jaar via ZELF ook inzetten om het maatschappelijk nut van de sector voor het voetlicht te krijgen bij de politiek en overheid.

De RvT van CAV gaat op zoek naar vervanging en opvolging van Erwin.