Betalingen rondom de feestdagen

Binnenkort is het Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinksteren. CAV is dan gesloten, ook de dag na Hemelvaart. Dit kan gevolgen hebben voor de dag waarop het leefgeld wordt uitbetaald.

Vraag op tijd extra geld aan

Als je extra leefgeld wil, zorg dan dat het uiterlijk een week van tevoren is aangevraagd. Wij beoordelen voor je of extra geld mogelijk is. Als dat zo is, dan maken wij het op tijd naar je over.

Betalingen rond de feestdagen

Leefgeld dat normaal op vrijdag (7 april) of maandag (10april) wordt ontvangen, wordt op donderdag (6 april) bijgeschreven.

Ook op de andere feestdagen, ontvang je het leefgeld een dag eerder of op de gebruikelijke dag.