Werkt u bij een zorginstelling en heeft u te maken met cliënten die stress ervaren door financiële problemen of cliënten die hun financiën niet (meer) zelf kunnen regelen? Dan kan een aanvraag van beschermingsbewind voor die persoon misschien een oplossing zijn. Maar hoe werkt het aanvragen van beschermingsbewind precies? En wat zijn de regels?

De financiële problemen van cliënten zijn voor zorgverleners vaak een extra last die boven op hun dagelijkse takenpakket komt te liggen. Meestal spelen er meerdere problemen. U kunt uw cliënt dan het beste helpen door als team van financieel zorgverlener, medisch zorgverlener en psychisch zorgverlener met de ambulante begeleider samen te werken.

Wat houdt beschermingsbewind precies in?
Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel op het gebied van financiën die door de kantonrechter wordt opgelegd aan mensen die hun financiën zelf niet meer kunnen regelen. Dit kan door medische of sociale problemen komen of door problematische schulden. Iemand die onder bewind staat blijft wel handelingsbekwaam. Hij of zij mag dus wel zelf blijven beslissen over zijn testament en medische behandelingen.

Wanneer is beschermingsbewind een oplossing voor uw cliënt?
Beschermingsbewind kan een oplossing zijn voor cliënten die zelf hun financiën niet kunnen regelen. Dit kan komen door lichamelijke of psychische klachten of door hoge schulden. Deze maatregel zorgt voor bescherming van de cliënt. Die mag zelf geen beslissingen meer nemen over financiële zaken.
Wat zijn de voordelen van beschermingsbewind?
De bewindvoerder neemt de zorg voor de financiën volledig van de cliënt over. Hij zorgt dat alle post van de cliënt naar de bewindvoerder zelf wordt gestuurd, betaalt alle vaste lasten en betaalt de cliënt leefgeld uit. De ervaring leert dat mensen zonder financiële zorgen meer tijd en ruimte hebben om aan zichzelf te werken. Omdat ze minder zorgen hebben en gelukkiger zijn, draaien ze beter mee in de maatschappij.
De bewindvoerder:

• Opent een nieuwe rekening of neemt de huidige rekening van de cliënt over waarvan alle betalingen worden verricht, de beheerrekening
• maakt een budgetplan zodat de inkomsten en uitgaven in balans komen en blijven
• Betaalt alle vaste lasten volgens het opgestelde budgetplan
• Stort elke werkdag, week of maand leefgeld op de privérekening van de cliënt
• Vraagt toeslagen aan bij de belastingdienst
• Vraagt bijzondere bijstand aan en regelt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
• Doet belastingaangifte
• Declareert ziektekosten
• Treft betalingsregelingen met schuldeisers
• Legt bij de kantonrechter verantwoording af over de financiële situatie van de cliënt
• Begeleidt de cliënt, indien mogelijk, naar zelfredzaamheid

Hoe vraagt u beschermingsbewind voor uw cliënt aan?
Het is een misverstand dat u als zorgverlener geen bewind voor uw cliënt kunt aanvragen. Dit kunt u namelijk wel, door het aanvraagformulier “verzoek tot onderbewindstelling” voor uw cliënt in te vullen.

Bij het aanvragen van beschermingsbewind moeten er bepaalde documenten naar de rechtbank worden gestuurd:
– Formulier ‘Verzoek tot onderbewindstelling en/of mentorschap’
– Bereidverklaring bewindvoerder
– Akkoordverklaring belanghebbenden
De bewindvoerder helpt de cliënt met het compleet maken en versturen van de stukken naar de rechtbank.

De zitting
De zitting is niet openbaar. Alleen de cliënt zelf, de zorgverlener, eventueel familie en de bewindvoerder zijn bij de zitting aanwezig. In de zitting komt aan de orde wat bewind is. Ook stelt de kantonrechter de cliënt verschillende vragen. De rechter besluit vervolgens of beschermingsbewind de juiste maatregel voor de cliënt is. Als de rechter de cliënt beschermingsbewind oplegt volgt er een beschikking.