CAV biedt alternatief voor gemeentelijke schuldhulp

Het aantal mensen in Nederland dat hun schulden niet meer kan betalen neemt toe. De gemeentelijke schuldhulpverlening is in het leven geroepen om hen een laagdrempelig en breed vangnet te bieden. Maar dat blijkt in de praktijk niet altijd het geval. Om de hindernissen die gepaard gaan met de aanvraag van gemeentelijke schuldhulp te omzeilen, treft CAV zelf schuldenregelingen en voert deze ook uit.

Schuldhulpverlening is sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 een taak van gemeenten. Elke gemeente mag de schuldhulp onder bepaalde voorwaarden op haar eigen manier vormgeven. Zo moet er na een verzoek om schuldhulpverlening binnen vier weken een eerste gesprek plaatsvinden. En als er sprake is van bedreigende schulden, zoals gedwongen woningontruiming, zelfs binnen drie dagen. Daarnaast mogen gemeenten mensen weigeren die al eerder in de schuldhulpverlening zaten, of in bepaalde gevallen mensen met fraudeschulden. Hele groepen zoals ZZP’ers uitsluiten mag een gemeente niet.

Hindernisbaan

Terwijl de Wgs voorschrijft geen mensen uit te sluiten voor schuldhulpverlening zonder naar hun individuele situaties te kijken, gebeurt dit in de praktijk helaas wel. Onnodige hindernissen en hoge drempels blokkeren de toegang tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Dit doen gemeenten bijvoorbeeld door om een geordende administratie en veel bewijsstukken te vragen. De ene gemeente vraagt om digitale aanlevering van specifieke gegevens van niet ouder dan een maand, terwijl de andere gemeente gegevens van drie maanden oud op papier wil zien. De maatschappij verwacht teveel van mensen met schulden, terwijl zij juist moeite hebben om de weg naar schuldhulp te vinden en aan de gestelde eisen te voldoen.

Pilot MSNP

CAV heeft wat voor deze problematiek bedacht. De huidige schuldhulpverlening biedt mogelijkheden om drempels te verlagen, procedures te vereenvoudigen en zaken minder complex te maken. Via de pilot MSNP (Minnelijke schuldhulpverlening natuurlijke personen) maken wij, binnen de kaders van de bestaande schulddienstverlening, schuldhulpverlening in schuldenbewinden sneller en goedkoper. We treffen nu zelf schuldenregelingen en voeren deze uit om zo alle hindernissen die gepaard gaan met de aanvraag van gemeentelijke schuldhulp te omzeilen. Deze aanpak hebben we vorig jaar uitgebreid na een pilot met een tiental dossiers. Ondertussen hebben we al tweehonderd dossiers behandeld.

Positieve resultaten

Dat de resultaten positief zijn blijkt. Voor circa veertig dossiers is een regeling getroffen, voor het overgrote deel door het voorstellen van een schuldregeling aan de schuldeisers. Dit loopt redelijk vlot en veel sneller dan de gemeentelijke schuldhulpverlening. Doordat de gemeentelijke schuldhulp vooral naar de formele eisen en regels kijkt, werpt dit barrières op. Terwijl schuldeisers vaak bereid zijn om mee te werken. Daarom zoeken wij naar manieren om toch tot een oplossing te komen. Veelal via een minnelijk akkoord. Als een minnelijke regeling niet tot stand komt omdat één of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan, kan de rechter hen via een dwangakkoord dwingen mee te doen. Dit gebeurt altijd samen met een toelatingsverzoek WSNP. Ons doel is uiteindelijk de cliënt er weer bovenop te helpen. Dit vraagt soms om af te wijken van de standaard route.

Bron: dr. Catelijne Akkermans