Over CAV 2019-09-17T12:08:04+00:00

Over CAV

Wij zijn een maatschappelijke ondernemer die zorginstanties ontzorgt én zelfredzaamheid stimuleert voor mensen die zelf hun financiën niet kunnen of willen doen. Wij ontzorgen en stimuleren op een pro actieve, positieve en persoonlijke manier.

Waar komen wij vandaan?

CAV is al sinds 1968 een stichting zonder winstdoel. Daarvoor waren wij een afdeling van de Sociale Dienst in Den Haag.

Wie zijn wij nu?

  • Zonder winstdoel is gebleven, maar we zijn veel groter dan toen. Overal dichtbij in de Randstad met vijf vestigingen: Zoetermeer, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
  • Voor iedereen een vast contactpersoon. Belangrijk voor ons: persoonlijk contact!
  • Minstens zo belangrijk als het helpen met financiën is het stimuleren van mensen om het zelf te kunnen. Wij wachten niet af, wij doen er alles aan om mensen financieel zelfredzamer te maken.
  • Geen of weinig geld hebben om rond te komen is erg genoeg. Met onze jarenlange ervaring buigen wij dat om naar positieve oplossingen.
  • Wij zijn aangesloten bij alle brancheverenigingen in ons vak. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat wij overtuigd zijn van de noodzaak van goede samenwerking. Een mooi voorbeeld is het maandblad ZELF voor professionals uit ons vak. Lees hier meer over ZELF.

Wie doet wat?

Het Management van CAV
De heer drs. E. (Erwin) Bel, Directeur-bestuurder
De heer F.M. (Frank) Scheffers, Manager Bedrijfsvoering

drs. E. (Erwin) Bel

F.M. (Frank) Scheffers

Ondersteuning van het management
Mevrouw J. (Judith) Smit, Teamcoördinator Bedrijfsondersteuning
Mevrouw L. (Liselotte) Maas, Communicatieadviseur

J. (Judith) Smit

L. (Liselotte) Maas

De Raad van Toezicht van CAV houdt toezicht op het Bestuur en adviseert. De toezichtleden zijn werkzaam in de zorg, bij ministeries, gemeenten, rechtbanken en andere relevante maatschappelijke belanghebbers van het werk van CAV.
Onze Raad van Toezicht is:
De heer mr. drs. A.M. (André) Weimar, voorzitter
Mevrouw drs. L.E.I. (Lidewij) Geertsma
De heer mr. J.G. (Joost) Meijs
De heer mr. F. (Floris) Koopman

Onze medewerkers zijn de professionals die ontzorgen en werken aan zelfredzaamheid. Elk vanuit hun eigen vakgebied.
Zie onze pagina Uw bewindvoerder.

Partner

Stichting CAV is een partnerschap gestart met De Sociale Raadsvrouw, adviesbureau sociale zekerheid. Werkgevers krijgen advies en ondersteuning bij het schuldenvrij krijgen en houden van werknemers. De Sociale Raadsvrouw en CAV bieden samen een pakket van financiële zorgverlening waar de werknemer en werkgever beter van worden.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CAV d.d. 2-6-2008 (pdf)
Algemene-voorwaarden-Budgetbeheer-CAV-16-06-2015 (pdf)
Privacyverklaring CAV d.d. 01-09-2019 (pdf)

Onze LinkedIn-pagina