Toen de gemeente Amsterdam een ambitieuze aanbesteding uitschreef voor haar budgetbeheer, bedacht CAV samen met Humanitas een innovatieve aanpak, gebaseerd op de ZELF-filosofie. Caby Feringa is teamcoördinator bij CAV. Zij vertelt hoe de unieke combinatie van effectief budgetbeheer, een nieuwe methodiek van werken aan financiële zelfredzaamheid en nazorg door vrijwilligers de zelfredzaamheid van cliënten in drie stappen mogelijk maakt.

‘Natuurlijk zijn we als CAV alert op aanbestedingen vanuit de gemeente op het gebied van schuldhulpverlening, budgetbeheer en coaching’, vertelt Caby. ‘Samen met Humanitas besloten we ons in te schrijven op de vraag naar budgetbeheer. De eisen die de gemeente stelde waren niet gering. Preventie van schulden, samenwerking van zorgpartners en werken aan zelfredzaamheid moesten we allemaal verweven in een plan van aanpak. Wij mochten ons voorstel presenteren, maar er waren nog vijf gegadigden… Uiteindelijk kwam CAV/Humanitas als een van de twee winnaars uit de bus.’

Vanwaar de samenwerking met Humanitas?

‘Omdat wij in Amsterdam zijn gevestigd, was het voor Humanitas Purmerend heel fijn om deze aanbesteding met ons te doen. Het voordeel voor ons is, dat Humanitas een grote vrijwilligersorganisatie heeft waarmee ze samenwerkt. Dat is voor het onderdeel nazorg essentieel, maar daarover later meer. Uit ervaring weten wij dat er veel belangstelling is voor budgetbeheer. Cliënten waarderen de vastigheid en de zekerheid die budgetbeheer met zich meebrengt. Dan is het prettig om een partner te hebben en gezamenlijk pieken op te vangen. Met twee organisaties is de druk veel makkelijker te verdelen.’

Hoe gaat Budgetbeheer Amsterdam in zijn werk?

‘In deze vorm van budgetbeheer zijn de maatschappelijke dienstverleners (MaDi’s) de verwijzer. Zij melden mensen bij ons aan die financiële begeleiding nodig hebben. Het traject bestaat uit drie stappen. Tijdens de intake (stap 1) inventariseert een budgetbeheerder de situatie van de cliënt, maakt een budgetplan en doet een nulmeting financiële competenties. Dat is een hele uitgebreide vragenlijst die sturend is in de coaching naar zelfredzaamheid. We vragen bijvoorbeeld of de cliënt zelf een overzicht kan maken van zijn betalingsachterstanden en herhalen de meting regelmatig. Tijdens de uitvoeringsfase (stap 2) is er herhaaldelijk contact met de budgetbeheerder en vinden evaluaties plaats via persoonlijke gesprekken. Aan de hand van een gezamenlijk opgesteld plan van aanpak neemt de cliënt uiteindelijk steeds meer taken van de budgetbeheerder over. De cliënt kan in deze uitstroomfase (stap 3) gebruikmaken van nazorg door goed getrainde en begeleide vrijwilligers. De budgetbeheerder blijft als adviseur op de achtergrond aanwezig.’

Wat maakt jullie aanpak zo uniek?

‘Voorheen was er überhaupt geen nazorg en keek men niet goed genoeg naar wat een cliënt wel en niet kon. Nu leggen we heel sterk de focus op wat de competenties van de cliënt zijn. Met onze kennis sturen en coachen wij de cliënt hierop, zodat hij zijn competenties gedurende het traject kan ontwikkelen. Uiteraard zijn we ook alert op nieuwe schulden en trekken bij de eerste signalen meteen aan de bel. Daarnaast kunnen cliënten met de meekijkmodule ‘2look’ zien wat hun budgetplan is en wat er op hun rekening gebeurt. Wederom een tool om hen zelfredzamer te maken. Maar voor sommigen blijft het moeilijk om hun financiële zaken zelf te regelen. Zij kunnen via nazorg grip blijven houden op hun situatie. Samenvattend zijn het sturen, de persoonlijke begeleiding en de nazorg het belangrijkst in de weg naar zelfredzaamheid.’

Zijn jullie er helemaal klaar voor?

‘We zijn superblij dat we deze aanbesteding hebben gewonnen. Het is mooi om cliënten te coachen naar grotere zelfredzaamheid. Door budgetbeheer verankeren we de thuisadministratie in het dagelijks leven van cliënten, zodat zij ruimte hebben voor andere zaken. Als de cliënt uiteindelijk zelfstandig zijn financiën beheert, hebben wij ons doel bereikt. En dat wij kunnen bijdragen aan het creëren van een stabiele financiële situatie is natuurlijk een voorrecht. We hebben er echt zin in’, besluit Caby.

Meer weten?

Neem voor meer informatie en vragen contact op met CAV/Humanitas via 088-822 82 22. Verwijzers kunnen aanmeldingen voor Budgetbeheer Amsterdam sturen naar budgetbeheer@cav-hum.nl.