Financiële zorg voor u

Financiële problemen geven vaak stress en zorgen. Heeft u schulden? Is uw financiële situatie uitzichtloos of dreigt deze dat te worden? Wij nemen uw zorgen uit handen en helpen u om uw financiën weer op orde te krijgen. Samen met u zorgen wij voor een oplossing die financiële rust geeft

Wat biedt Stichting CAV?

 • Persoonlijke financiële zorgverlening; u krijgt uw eigen en vaste contactpersoon. Wij zijn met onze vestigingen altijd dichtbij.
 • Proactieve dienstverlening: wij informeren u actief over uw financiële situatie.
 • Positieve benadering: wij zien altijd mogelijkheden om uw financiën te verbeteren.

Wat doet Stichting CAV voor u?

Voor wie?
Als u uw geldzaken zelf regelt maar wel hulp wilt met de administratie. Dat kan. Eén keer of meer met een abonnement. Wij komen bij u thuis.

Hoe helpen wij u?
• Opruimen van administratie
• Ondersteunen bij betalingen
• Belastingaangifte doen
• Aanvragen van toeslagen of vrijstellingen
• Declareren van zorgkosten bij zorgverzekeraars
• Begeleiden bij zelfredzaamheid

Folder
20191018 folder CAV_ondersteuningthuis

Voor wie?
Als u zelf nog wel de verantwoordelijkheid over uw financiën kan dragen, maar wel hulp en advies kunt gebruiken bij het regelen van uw geldzaken.

We doen samen uw geldzaken. We openen een rekening bij de bank, waar salaris of uitkering op wordt gestort. Daar betalen we de vaste lasten van. We houden ook samen met u het geld in de gaten dat overblijft. We zorgen ervoor dat u geld opzij legt en dat er geld is voor al de andere rekeningen.

Hoe helpen wij u?
• Openen van een beheerrekening
• Openen van een leefgeldrekening
• Maken van een budgetplan
• Ontvangen van de maandelijkse inkomsten
• Betalen van alle vaste lasten (gas, water, licht, huur/hypotheek etc.)
• Maandelijks reserveren voor onvoorziene uitgaven
• Betalen van het overeengekomen maandbedrag naar uw bankrekening
• Verwerken van extra betalingen, als uw budget dat toelaat
• Begeleiden bijzelfredzaamheid

Folder
20191018 folder CAV_budgetbeheer

Voor wie?
Als u zelf nog wel de verantwoordelijkheid over uw financiën kan dragen, maar wel – samen met uw hulpverlener – hulp en advies kunt gebruiken bij het regelen van uw geldzaken.

We doen samen met u en de hulpverlener uw geldzaken. We openen een rekening bij de bank, waar salaris of uitkering op wordt gestort. Daar betalen we de vaste lasten van. We houden ook samen met u het geld in de gaten dat overblijft. We zorgen ervoor dat u geld opzij legt. Dat er geld is voor al de andere rekeningen.

Hoe helpen wij u?
• Openen van een beheerrekening
• Openen van een leefgeldrekening
• Maken van een budgetplan.
• Ontvangen van de maandelijkse inkomsten.
• Betalen van alle vaste lasten (gas, water, licht, huur/hypotheek etc.).
• Maandelijks reserveren voor onvoorziene uitgaven.
• Betalen van het overeengekomen maandbedrag naar uw bankrekening
• Via uw hulpverlener verwerken van extra betalingen, als uw budget dat toelaat
• Begeleiden bijzelfredzaamheid

Folder
20191018 folder CAV_budgetbeheer

Voor wie?
Als u problematische schulden heeft en er zelf niet meer uitkomt. Wij kunnen buiten de rechtbank om afspraken maken met uw schuldeisers. U gaat drie jaar maximaal sparen en leeft op bijstandsniveau. Na drie jaar krijgen de schuldeisers uitbetaald tegen finale kwijting en bent u van uw schulden af.

Hoe helpen wij u?
• Wij maken uw totale schuldenlast inzichtelijk
• Wij bemiddelen met uw schuldeisers
• Wij doen een transparant en realistisch voorstel aan de schuldeisers
• Wij openen een spaarrekening waarop u de aankomende drie jaar gaat sparen
• Wij verzorgen de financiële afwikkeling met uw schuldeisers.

Voor wie?
Als u door ziekte (lichamelijk of geestelijk) de verantwoordelijkheid over uw financiën niet meer kan dragen en uw geldzaken niet meer zelf kan regelen. Een rechter besluit of u beschermingsbewind nodig heeft. Hij beoordeelt ook of en wanneer u zelf weer in staat bent uw eigen financiële belangen te behartigen.

Krijgt u ons als bewindvoerder toegewezen, dan nemen wij uw financiële zorgen uit handen. Wij proberen u zoveel mogelijk te ontlasten, uw post gaat bijvoorbeeld rechtstreeks naar ons.
Na een eerste gesprek maken we samen met u een plan van aanpak. Dat dienen we in bij de kantonrechter. Daarna maken we aan de hand van uw inkomsten en vaste lasten een budgetplan. Wij beheren en beschermen uw vermogen, maar overleggen zoveel mogelijk met u wat er moet gebeuren om uw budget sluitend te krijgen.

Hoe helpen wij u?
• Aanvragen van het bewind
• Stabiliseren en eventueel repareren van inkomen
• Betalen volgens het opgestelde budgetplan
• Declareren van ziektekosten
• Regelen van toeslagen bij de Belastingdienst
• Aanvragen van bijzondere bijstand en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
• Verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
• Treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
• Telefonisch spreekuurcontact
• Verantwoording afleggen over uw financiële situatie bij de kantonrechter
• Begeleiden bijzelfredzaamheid

Folder
20191018 folder CAV_beschermingsbewind

Voor wie?
Als u door problematische schulden de verantwoordelijkheid over uw financiën niet meer kan dragen en uw geldzaken niet meer zelf kan regelen. Een rechter besluit of u beschermingsbewind nodig heeft. Hij beoordeelt ook of en wanneer u zelf weer in staat bent uw eigen financiële belangen te behartigen.

Krijgt u ons als bewindvoerder toegewezen, dan nemen wij uw financiële zorgen uit handen. Wij proberen u zoveel mogelijk te ontlasten, uw post gaat bijvoorbeeld rechtstreeks naar ons.
Na een eerste gesprek maken we samen met u een plan van aanpak. Dat dienen we in bij de kantonrechter. Daarna maken we aan de hand van uw inkomsten en vaste lasten een budgetplan. Wij beheren en beschermen uw vermogen, maar overleggen zoveel mogelijk met u wat er moet gebeuren om uw budget sluitend te krijgen.

Hoe helpen wij u?

 • Aanvragen van het bewind
 • Inkomensstabilisatie en eventueel reparatie
 • Betalen volgens het opgestelde budgetplan
 • Declareren van ziektekosten
 • Regelen van toeslagen bij de Belastingdienst
 • Aanvragen van bijzondere bijstand en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
 • Verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
 • Treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • Opstarten van schuldhulpverlening in samenwerking met een schuldhulpverlener
 • Contact met schuldeisers
 • Telefonisch spreekuurcontact
 • Verantwoording afleggen over uw financiële situatie bij de kantonrechter
 • Begeleiden bij zelfredzaamheid

Folder
20191018 folder CAV_beschermingsbewind

Voor wie?
Als u persoonlijke zorgen heeft over uw gezondheid. We geven u advies wanneer u niet meer voor uzelf kunt zorgen. Daarnaast nemen we samen beslissingen over uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Hoe helpen wij u?

 • Persoonlijk kennisnemen van uw situatie, welzijn, kwaliteit van verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding, wensen en behoeften
 • Creëren van een vertrouwensband tussen u en uw mentor
 • Adviseren en ondersteunen bij uw zorg-/behandel-/begeleidingsplan
 • Ondertekenen van een zorgovereenkomst, zorg-/behandel-/begeleidingsplan
 • Overleggen met hulp-, zorg- en dienstverleners
 • Inzien van dossiers, met als doel toezicht houden op de uitvoering van de zorgverlening en overleggen over gewenste en mogelijke verbeteringen
 • Hulp bij het nemen van initiatieven, zodat de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding verbeteren, (tijdelijk) Functioneren als zorgregisseur
 • Begeleiden bij zelfredzaamheid
 • Opkomen voor uw belangen

Folder
20191018 folder CAV_mentorschap

Voor wie?
Kunt u zowel uw financiële als persoonlijke zaken niet meer zelf regelen? Dan kan u onder curatele worden geplaatst. Wij kunnen voor u als curator optreden en financiële en persoonlijke beslissingen voor u nemen. De werkzaamheden van een curator gaan verder dan bij budgetbeheer, beschermingsbewind of mentorschap.

Iemand die onder curatele staat heeft toestemming nodig van de curator om contracten te kunnen afsluiten. Een maatregel die is bedoeld om u te beschermen, zodat anderen geen misbruik kunnen maken van uw situatie. Wordt u onder curatele gesteld? Dan wordt u handelingsonbekwaam. Dat betekent dat u zelf geen zakelijke beslissingen mag nemen zonder toestemming van uw curator.

Hoe helpen wij u?
• Vertegenwoordigen van u (de curandus) als het gaat om verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding
• Advies geven op persoonlijk vlak, bijvoorbeeld over het wel of niet omgaan met bepaalde mensen
• Bepalen van uw verblijfplaats , tenzij het om een gedwongen opname gaat in een psychiatrische instelling
• Budgetbeheer en bieden van administratieve ondersteuning
• Verantwoording afleggen over uw financiële situatie bij de kantonrechter

Folder
20191018 folder CAV_curatele

Voor wie?
Als u schulden heeft, moet u proberen uw schulden op te lossen. Als dit niet lukt, biedt de WSNP u een laatste kans om een toekomst zonder schulden op te bouwen. Deze wet is bedoeld voor iedereen die in een uitzichtloze situatie zit.

Het traject van WSNP duurt normaal gesproken drie jaar. De rechtbank stelt deze periode vast en wijst ook een bewindvoerder en een rechter-commissaris aan. U leeft in deze periode drie jaar lang op bijstandsniveau.

Schone lei
Is het goed gegaan en heeft u zich aan alle afspraken gehouden volgens de WSNP? De rechter beëindigt dan de WSNP met een schone lei. Dit betekent dat de schuldeisers de restschuld niet meer kunnen opeisen.

Hoe helpen wij u?
• Controleren of u zich aan de verplichtingen houdt
• Informeren van de rechtbank over de voortgang van het WSNP-traject
• Onderhouden van contact met de schuldeisers
• Beheren van de boedel

Soms is er geen mogelijkheid tot het oplossen van de schulden. Dan kan iemand het faillissement aanvragen. Dit kan zowel en schuldeiser als de persoon zelf. Als de rechtbank het faillissement uitspreekt, wordt er een faillissementscurator benoemd. De curator kijkt waar de schuldeisers recht op hebben. Hij zal waardevolle zaken verkopen en tevens zorgen dat de schuldenaar een bedrag behoudt om van de kunnen leven. Met andere woorden, er komt rust en duidelijkheid in de (schulden)situatie. Het faillissement kan worden opgeheven of omgezet naar een Wsnp-regeling. In het eerste geval herleeft de situatie van voor het faillissement. In het laatste geval biedt de Wsnp een kans op een schuldenvrije toekomst.

✓ Het is tijd voor hulp bij mijn financiën

Aanmelden
Aanmelden