Kansen voor alle kinderen

Voor kinderen die het thuis niet breed hebben, kunnen maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of partijen in de jeugdzorg binnenkort subsidie aanvragen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt hiervoor de komende vijf jaar 20 miljoen euro beschikbaar.

Volgens Klijnsma beseffen vele enthousiaste vrijwilligers en professionals dat het voor een kind van wezenlijk belang is om mee te doen met leeftijdgenoten, maar worden nog niet alle kinderen bereikt. Daarom wil zij met de subsidieregeling ‘Kansen voor alle kinderen 2017’ partijen helpen om voorzieningen, zoals abonnementen en materialen, te verstrekken aan kinderen in armoede.

Elk kind moet mee kunnen doen

Belangstellenden kunnen vanaf 29 mei tot en met 12 juni regio-overstijgende projecten indienen om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden om mee te doen. Elk kind hoort tenslotte zijn verjaardag te vieren, muziek te maken, te sporten en mee te gaan op schoolreisje, ook als er niet veel geld is.