De regie nemen waar dat nodig is en werken aan zelfredzaamheid waar dat kan, kenmerken in mijn ogen een goede beschermingsbewindvoerder. Ik vind het heerlijk om praktische problemen op te lossen, snel te schakelen, en samen te werken met ketenpartners zoals uitkeringsverstrekkende instanties, schuldhulpverleners en de begeleiders vanuit de zorginstellingen en sociale teams.


Daarnaast geniet ik ervan om te zien dat klanten rust krijgen zodra het bewind van start gaat en dat er weer ruimte komt voor andere zaken zoals persoonlijke ontwikkeling. Zo heb ik een klant met heel veel schulden die vooraf heel veel weerstand tegen het bewind had. Na 4 weken bewind zei hij tegen me:“mijn wekelijkse leefgeld voelt als een miljoen, omdat ik gewoon zeker weet dat het er elke week is, en dat ik het kan uitgeven aan de dingen die ik belangrijk vind.” Voordat ik 4 jaar geleden bij Stichting CAV ging werken, heb ik ruim 14 jaar in de sociale zekerheid gewerkt, bij verschillende sociale diensten in verschillende functies. Ik ben dus erg goed bekend met alle wet- en regelgeving en vind het ook leuk om hierin de actualiteiten bij te houden. De laatste maanden begeleid ik een aantal mensen naar een financieel zelfstandig bestaan, dus het einde van het bewind. Samenwerking met lokale vrijwilligers en welzijnsinstellingen is hierbij onontbeerlijk.

Ik ben trots op om te zien dat we nu zoveel klanten in de regio Utrecht hebben, dat CAV hier een vestiging heeft geopend en een nieuwe collega heeft kunnen aannemen. Ik kijk er naar uit om nog veel meer mensen in de regio Utrecht financiële rust te bieden en samen te werken met professionals van sociale teams, schuldhulpverlening en zorginstellingen. Ik kom graag een keer langs om kennis te maken. Ik ben ook altijd bereid om mee te denken in een casus.