Kennismaking met het mentorschap

Een mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.

Mariël van Beek is zo’n mentor. Ze werkt bij CAV en vertelt graag wat ze als mentor zoal doet: “Als mentor bescherm ik iemand op persoonlijk vlak. Ik richt me op de verzorging begeleiding en verpleging van de cliënt. Dat doe ik zoveel mogelijk in samenspraak met de cliënt en de betrokken familieleden”.

Als voorbeeld heeft Mariël het over mevrouw De Wit. Deze wat oudere vrouw is 72 jaar en woont in een verpleeghuis. “Ik kreeg moeilijk contact met haar. Het is een gesloten, eenzame vrouw. Op verzoek van het verpleeghuis is er een mentor voor haar aangesteld. Ik ben begonnen om stapsgewijs te bekijken of ze meer naar buiten kan. Ze zit op dagbesteding en met kleine stapjes proberen we nu een oplossing te vinden voor haar eenzaamheid. Ik ben op zoek naar een vrijwilliger die goed met deze mevrouw kan omgaan. Deze vrijwilliger kan haar wat vaker onder de mensen te laten komen. Ook heb ik contact met mevrouw De Wit zelf, ik vraag wat ik voor haar kan doen en probeer haar aan te sporen om ook zelf wat vaker naar buiten te gaan. Gaandeweg merk ik dat het lukt om echt zinvolle gesprekken te hebben over wat haar beweegt. Ik ben nu een jaar bezig, het ging heel moeizaam maar nu merk ik dat het contact goed is. Je moet echt een vertrouwensband opbouwen.”

Mariël is door de rechtbank als mentor aangesteld. Er is geen einddatum voor het mentorschap. De kantonrechter houdt toezicht op de mentor. Mentorschap wordt meestal aangevraagd door de betrokkene zelf of de directe familie. Ook kan de instelling waar iemand verblijft een verzoek om mentorschap aanvragen. Dat was bij mevrouw De Wit het geval.

Meer weten over mentorschap? Neem rechtstreeks contact op met Mariël van Beek van CAV op O88-8228262 of bel naar ons algemene nummer voor meer informatie: 088-8228228.