Professioneel maatschappelijk betrokken, dit kenmerkt mij als mentor/curator.

Na verschillende functies binnen sociale diensten en het UWV werkbedrijf ben ik werkzaam geweest als wsnp- bewindvoerder (wettelijke schuldsanering natuurlijke personen).

De hulpvraag van een cliënt is divers en complex en staat niet op zichzelf. Ik vind het belangrijk om naar oplossingen en mogelijkheden te zoeken, waarbij een goede samenwerking van het grootste belang is. Iedereen in het werkveld zet zich, vanuit zijn of haar discipline, in voor onze cliënt. Deze betrokkenheid motiveert en schept een band op professioneel gebied.

Stichting CAV richt zich op regionaal werken en breidt haar werkzaamheden uit. Ik richt mij, naast bewindvoering, op curatele en mentorschap.

Curatele en mentorschap zijn financiële zorgverleningen die passen in de visie van Stichting CAV om in de volledige breedte van zorgverlening actief te zijn. Soms biedt beschermingsbewind een cliënt(tijdelijk) onvoldoende bescherming. Als de financiële problemen van de cliënt met beschermingsbewind niet voldoende het hoofd geboden kunnen worden, is curatele noodzakelijk. Als een cliënt de eigen belangen op het gebied van zorg en behandeling ook niet afdoende kan behartigen, heeft hij/zij ook mentorschap (of curatele) nodig.

Er is een grote (maatschappelijke) vraag naar professionele curatoren die de belangen op zowel financieel vlak als op het gebied van de verzorging/behandeling optimaal kunnen behartigen.

Mijn collega’s en ik willen ons graag aan u komen voorstellen om tot een goede samenwerking te komen en om van gedachten te wisselen bij een hulpvraag.

Graag tot ziens!