Een nieuwe mentor voor Henk

Ook al woon je in een verzorgingshuis, dan zijn er nog steeds persoonlijke zaken die geregeld moeten worden. Denk aan het voeren van je administratie en het beslissen over de juiste verzorging en behandeling. Henk heeft een verstandelijke beperking en zijn familie wil graag dat deze zaken goed geregeld zijn. Ze vragen CAV om bewindvoerder en mentor te worden. Hoe gaat dat in zijn werk?

Mariël van Beek werkt als mentor en beschermingsbewindvoerder bij CAV. Rosa Sluijters loopt hier stage. Onlangs ging ze met Mariël mee naar een verzorgingshuis voor een kennismaking met Henk. Henk kiest CAV als bewindvoerder en mentor. Of nou ja, eigenlijk doen vooral zijn nichten Petra en Corry dat voor Henk. Zoveel mogelijk in overleg met Henk. Maar Henk is verstandelijk beperkt en houdt meer van puzzelen dan van praten over persoonlijke zaken.

Rosa:”Op dit moment hebben twee nichten van Henk, Petra en Corry, samen het bewind en het mentorschap. Ze willen het graag overdragen aan CAV. Want het is best een ingewikkelde taak als dat niet je dagelijkse werk is. Ze hebben het goed gedaan, maar nu willen ze liever een andere instantie dit gaat doen. Henk is een lieve meneer van rond de zeventig. Best jong eigenlijk om dan al in een verzorgingshuis te wonen. Hij houdt van puzzelen. Henk is licht verstandelijk beperkt. Je ziet ook wel dat hij de dingen niet zelf kan doen. Petra en Corry hebben zijn situatie toegelicht. Henk krijgt Aow en een klein pensioen. Er zijn weinig vaste lasten. Er zijn geen schulden, er is zelfs aardig wat spaargeld. Eens per jaar gaat Henk met een georganiseerde reis op vakantie. Dat regelt de instelling, in afstemming met Henk en zijn bewindvoerder en mentor. Een behoorlijk overzichtelijke situatie dus.

Toen we met Henk gingen kennismaken, merkte je dat Henk het best heftig vond dat zijn financiën straks niet meer door zijn nichten worden geregeld, maar door een vreemde. Gelukkig kon Mariël, de nieuwe mentor, Henk snel op zijn gemak stellen. Wat bleek nu? Henk dacht even dat er door de wijziging minder contact zou zijn met Petra en Corry, maar dat is natuurlijk niet zo.”
En hoe gaat de aanvraag nu verder?

Rosa:” De twee nichten van Henk hebben de rechtbank verzocht CAV te benoemen als mentor en bewindvoerder. De nieuwe bewindvoerder van CAV gaat de bereidverklaring invullen en de benodigde stukken toesturen naar de rechtbank. In het verzoek aan de rechtbank vragen we om een aparte bewindvoerder en een aparte mentor, zodat er geen sprake zal zijn van mogelijke belangenverstrengeling. Zodra er een beschikking is van de rechtbank, komt er een vervolggesprek met de huidige bewindvoerder en mentor. Dan hopen we voor Henk dat hij er niet teveel van merkt en dat hij net zo fijn contact kan houden met zijn familie.

Meer weten over mentorschap? Neem contact op met Mariël van Beek bij CAV in Utrecht op telefoonnummer 088 8228262 of stuur een email naar Mariel.van.Beek@stichting-cav.nl.