Voedselbank voor meer mensen toegankelijk

Wist u dat meer dan 1 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens leven? De Voedselbank helpt deze mensen door ze tijdelijk iedere week gezond en gevarieerd eten aan te bieden. Om hiervoor in aanmerking te komen mocht je tot voor kort niet meer dan 180 euro leefgeld per maand te besteden hebben. Maar er is goed nieuws: deze grens is verruimd, zodat per 1 januari 2017 meer mensen in aanmerking komen voor het aanvragen van een voedselpakket.

Omdat de Voedselbank in 2016 flink heeft geïnvesteerd in voedselveiligheid en inmiddels bijna alle voedselbanken gecertificeerd zijn, zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Sinds vorig jaar ontvangt de Voedselbank structureel meer voedsel van supermarktketens en andere bedrijven die voedsel overhouden. Dit maakt het mogelijk om de grenzen voor het gebruik van de Voedselbank te verruimen.

Inkomen en huishouden

Zo kunnen alleenstaanden, die niet meer dan 200 euro per maand aan leefgeld overhouden, van de Voedselbank gebruikmaken. Naast het inkomen speelt ook de samenstelling van het huishouden een rol bij het aanvragen van een voedselpakket. Per huishouden is het mogelijk om één pakket aan te vragen. Afhankelijk van het aantal inwonende gezinsleden bepaalt de Voedselbank de grootte van het pakket.

Nieuwe criteria

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor het aanvragen van een voedselpakket?

De criteria zijn als volgt:

1 persoon: 200 euro

2 volwassenen: 280 euro

1 volwassene en 1 kind: 280 euro

1 volwassene en 2 kinderen: 360 euro

2 volwassenen en 2 kinderen: 440 euro

1 volwassene en 3 kinderen: 440 euro

Met het aanbieden van voedselpakketten bestrijdt de Voedselbank niet alleen armoede, ook verdwijnen hierdoor voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast.