Steeds meer kinderen in bijstandsgezinnen

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt, dat het aantal kinderen dat in Nederland in een bijstandsgezin leeft, ten opzichte van vorig jaar met 2,1 procent is toegenomen. Nou lijkt dat misschien een kleine stijging, maar het aantal neemt sinds de laatste vijf jaar toe en dat is zorgelijk.

 

Niet alleen het aantal kinderen in bijstandsgezinnen nam toe, ook de duur van de bijstandsuitkering. Vorig jaar ontvingen 114.000 kinderen in bijstandsgezinnen drie jaar of langer een bijstandsuitkering. Dit aantal nam met 4.400 kinderen toe ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal kinderen uit gezinnen die een tot drie jaar bijstand ontvingen, steeg van ruim 70.000 naar 74.000.

 

Kinderen met een migratieachtergrond

Het merendeel van de kinderen, meer dan tweederde, heeft een migratieachtergrond. Vooral onder kinderen afkomstig uit gezinnen uit Syrië en Eritrea nam het aantal bijstandsuitkeringen toe. Dat valt volgens het CBS te verklaren vanwege de instroom van vluchtelingen uit deze landen. Van kinderen die van origine uit overige niet-westerse landen komen, woonde in totaal 30 procent in een bijstandsgezin. Dit zijn volgens het statistiekbureau alle landen met uitzondering van Marokko, Suriname, Turkije, Aruba, de voormalige Nederlandse Antillen en de westerse landen.

 

Vuist tegen armoede

Op 17 oktober maken we een vuist tegen armoede en staan we tijdens Wereld Armoededag in de hele wereld stil bij dit probleem. Voor kinderen in huishoudens die geen geld hebben, is bijvoorbeeld het volgen van zwemles of het dagelijks eten van een warme maaltijd niet mogelijk. Ook in Nederland vinden acties, bijeenkomsten en plaatselijke manifestaties plaats om op te komen voor mensen die in armoede leven.