Landelijke Dag Psychische Gezondheid hard nodig

Pijn aan je been is concreet en aanwijsbaar. Maar wat als je psychische problemen hebt? Hierover wordt helaas nog steeds niet makkelijk gesproken en vaak wordt het afgedaan als eigen schuld. Het Fonds Psychische Gezondheid brengt hier gelukkig verandering in. Tijdens de Landelijke Dag Psychische Gezondheid op dinsdag 10 oktober halen zij psychische problematiek uit de taboesfeer.

 

Het Fonds Psychische Gezondheid werkt al zestig jaar aan wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten, om nieuwe en betere behandelmethoden voor mensen met psychische problemen mogelijk te maken. Tijdens de Landelijke Dag Psychische Gezondheid is hun doel drieledig. Allereerst wil het fonds het thema psychische gezondheid meer bekendheid geven. Daarnaast vinden zij het van belang om de kennis over psychische problemen te vergroten en vooroordelen hierover weg te nemen. Tot slot is mensen stimuleren om naar informatie te zoeken en hen de weg wijzen naar hulp ook geen onbelangrijke missie.

 

Voorlichting en steun

De Landelijke Dag Psychische Gezondheid bestaat sinds 1997. Een speciale werkgroep, bestaande uit afgevaardigden van Stichting Korrelatie, Labyrint, In Perspectief, de GGZ Cliëntenbond en Stichting Pandora, ondersteunt het Fonds Psychische Gezondheid tijdens de organisatie op 10 oktober.

 

Dat een goede psychische gezondheid niet vanzelfsprekend is, leest u in het verhaal over Dirk Johan Klanker.