Nieuw kabinet zonder toeslagen?

Dat de onderhandelingen over een nieuw kabinet lang duren is u ongetwijfeld ook opgevallen. Over onderwerpen als voltooid leven en wietbeleid kunnen de onderhandelende partijen het moeilijk eens worden. Of Nederland een nieuw kabinet heeft op Prinsjesdag is nog maar de vraag. Maar een ding is zeker, er moet meer aandacht komen voor mensen, die dankzij ons ingewikkelde belastingstelsel diep in de schulden zitten.

 

Veel mensen lopen een verhoogd risico om in de schulden te raken door het ingewikkelde systeem van zorg- en huurtoeslagen dat Nederland kent. Volgens de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) hebben mensen met inkomensondersteuning gemiddeld te maken met dertien verschillende regelingen. Een web waarin velen verstrikt raken en moeilijk de weg kunnen vinden. De RVS wil dat het nieuwe kabinet de toeslagen afschaft en vervangt door een nieuw belastingstelsel. Dit stelde de raad onlangs in een advies aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.

 

Breed gedragen

Ook de NVVK, de brancheorganisatie voor organisaties die werkzaam zijn op het gebied van sociale kredietverlening, schuldhulpverlening, budgetbeheer en bewindvoering, sluit zich aan bij de kritiek van de RVS en stuurde een brief aan de Kamerleden, waarin zij opriep om het toeslagensysteem te vereenvoudigen.

 

Kortetermijnoplossing

Het direct overmaken van toeslagen naar organisaties waarvoor de toeslag bedoeld is, kan volgens de RVS op korte termijn soelaas bieden. Ook het sneller en eenvoudiger toegang krijgen tot hulp vindt de raad van groot belang. Om te voorkomen dat mensen in de schulden raken, is het volgens de RVS zaak voor overheid, bedrijven en organisaties om begrijpelijk te communiceren, alert te zijn op laaggeletterdheid en regelingen bij betalingsachterstanden te bieden.