‘Schouders eronder’

Onlangs is het landelijke programma ‘Schouders eronder’ van start gegaan. Een uniek initiatief van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Doel is om schulden beter te signaleren en effectievere oplossingen voor de schuldenproblematiek te bieden.

 

Volgens de vijf partijen kan de hulp aan mensen met schulden beter en moeten professionals en vrijwilligers (de lokale keten) die een rol hebben in het signaleren, voorkomen, en oplossen van schulden, beter en efficiënter samenwerken.

 

Kennisuitwisseling en samenwerking

Door kennisuitwisseling en samenwerking tussen verschillende organisaties te stimuleren, wil ‘Schouders eronder’ dit doel bereiken. Lerende organisaties moeten hun dienstverlening continu aanpassen aan de veranderende omgeving. En daarnaast is het een must dat lokale gangmakers de kennis en kunde van verschillende samenwerkingspartners verbinden en versterken.

 

Toepassing in de praktijk

Binnen het programma krijgen effectieve werkwijzen, inspirerende voorbeelden en unieke samenwerkingsverbanden een podium. Met toolkits, zelfscans en apps ondersteunt ‘Schouders eronder’ de schuldhulpverleningssector. Dit ambitieuze programma sluit aan bij bestaande programma’s en projecten. De vijf partijen geven hiermee concrete invulling aan de door hen in een pamflet gedane belofte ‘Naar een betere aanpak van Schulden en Armoede’. Over een aantal jaar moeten uitvoerders in de schuldhulpverlening de beste en meest effectieve methoden voor schuldhulpverlening in de praktijk toepassen.