Nederland telt bijna twee miljoen mensen die zich belemmerd voelen in het uitvoeren of vinden van werk, omdat zij een langdurige ziekte of handicap hebben. Uit onderzoek dat met subsidie van UWV is uitgevoerd, blijkt dat technologie mensen met een arbeidsbeperking hulp kan bieden. Als we huidige en toekomstige mogelijkheden beter benutten, kunnen meer mensen met een beperking aan het werk.

Nieuwe technologische toepassingen komen voornamelijk voor in de gezondheidszorg.
Het Athena Instituut van de VU werkte vier scenario’s uit om kansrijke technologische toepassingen in te zetten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Het blijkt dat serious gaming (een spel met een ander doel dan puur vermaak, bijvoorbeeld communicatie), augmented reality (het toevoegen van informatie aan de werkelijkheid), een activiteitentracker en omgevingssensoren werknemers bij hun werk kunnen ondersteunen.

Meer onderzoek
Ook Technopolis en de SEOR deden onderzoek naar technologische voorzieningen die kansen bieden voor het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Hieruit kwamen acht veelbelovende voorzieningen naar voren. Variërend van (sociale) robotassistenten, digitale assistenten, telepresence robots (op afstand bestuurbare robots met audio- en videocommunicatietechnieken) en (gemotoriseerde) uitwendige skeletten, tot autopersonalisatie van computers, tools voor live ondertiteling en vertaling, spraakgestuurde apparaten en gepersonaliseerde producten. Al deze voorzieningen maken werken voor mensen met een beperking mogelijk.

Inclusieve arbeidsmarkt
Eind januari werden de resultaten van deze twee onderzoeken gepresenteerd op een symposium in Amersfoort. Ook vond de lancering plaats van een speciale coalitie voor technologie en inclusie, die het onderwerp aanjaagt, monitort en barrières wegneemt. Samen met gebruikers, ontwikkelaars, werkgevers en beleidsmakers zetten zij de komende jaren in op het actief stimuleren van initiatieven die de inclusieve arbeidsmarkt door technologie dichterbij brengen.

Drie mooie verhalen uit de praktijk hierover leest u in UWV Magazine.