Steeds meer jongeren dakloos

Het kan iedereen overkomen: plotseling dakloos raken. Opvallend is dat uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt, dat daklozen in Nederland steeds jonger zijn en vaak een allochtone achtergrond hebben.

Het aantal daklozen is in 2016 ten opzichte van 2015 niet veranderd, maar de samenstelling van de groep wel. Van de 31.000 daklozen in 2015 waren 8.300 jongeren (18 tot 30 jaar). In 2016 bedroeg dit aantal 12.400, bijna de helft zo veel.

Zes op de tien jonge daklozen is allochtoon en verblijft relatief vaak in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht.

Afname daklozen van middelbare en oudere leeftijd

Het aantal daklozen van middelbare en oudere leeftijd daarentegen nam af. In de groep van 30 tot 50 jaar daalde het aantal van 16.400 in 2015 naar 13.000 in 2016. Ook het aantal daklozen tussen de 50 en 65 jaar daalde naar minder dan 17 procent.