Je herkent het misschien wel uit eigen ervaring of vanuit je omgeving. Aan het werk gaan vanuit een uitkering is makkelijker gezegd dan gedaan. Onze bewindvoerder Karin van der Velden schreef er een artikel over voor het vakblad ‘Sociaal Werk’.

“Ik betrap me er soms op dat ik hoop dat een solliciterende cliënt niet aan het werk komt. Het doet de mooi opgebouwde stabiliteit weer volledig teniet.” – Karin, bewindvoerder bij Stichting CAV

Ik zie bij mijn cliënten hoeveel gedoe en spanning het geeft als je vanuit een uitkering gaat werken. <lees verder>

Zo gaat Patricia er sinds ze weer aan het werk is er per maand 40 euro op achteruit. Dat komt door de kosten van de opvang voor haar kinderen. En dit staat nog los van de kosten die ze maakt om te werken, zoals nieuwe kleding die nodig is. Daarnaast wordt haar salaris per 4 weken betaald. Ook dat maakt het lastig een maandbudget op te stellen. Gelukkig is er een buffer opgebouwd die een en ander kan opvangen. Ik betrap er dan ook op dat ik soms hoop dat een solliciterende cliënt niet aan het werk komt… natuurlijk blijf ik mijn cliënten stimuleren om betaald werk te zoeken, maar ik wijs ze ook op de risico’s en kan helaas maar bij weinigen concluderen dat ze er financieel op vooruit gaan.