Steeds meer mensen niet op vakantie

De zomervakantie is achter de rug. Terwijl veel mensen de gelegenheid aangrijpen om er in de zomermaanden even tussenuit te gaan, vinden steeds meer Nederlanders vakantie te duur. Uit de Nibud Vakantiegeldenquête 2018 blijkt dat een kwart van onze landgenoten niet met vakantie gaat. Steeds vaker wordt vakantiegeld gebruikt om schulden af te lossen of betalingsachterstanden weg te werken.

Bijna duizend mensen tussen de 18 en 65 jaar hebben de vakantiegeldenquête ingevuld in de periode waarin zij vakantiegeld ontvingen. De uitkomst laat zien dat vakantiegangers gemiddeld 15 dagen weg zijn. En dat is niet goedkoop. De helft van hen geeft meer dan 1.500 euro uit aan hun vakantie; de overige helft besteedt hieraan minder dan 1.500 euro. Vorig jaar was dit nog een bedrag van 2.000 euro. Een kwart van de Nederlanders geeft dan ook aan dit jaar helemaal niet op vakantie te gaan. Hiervan geeft 54 procent (2017: 42 procent) de hoge prijs als reden. Vooral mensen met een uitkering of een beneden modaal inkomen vinden vakantie te duur.

Schulden en betalingsachterstanden

Het percentage mensen dat beneden modaal verdient en niet op vakantie gaat, is volgens het Nibud vergeleken met vorig jaar gestegen van 34 naar 42 procent. Een kwart van hen gebruikt het vakantiegeld om betalingsachterstanden weg te werken of schulden af te lossen. Dat deze groep er in koopkracht nauwelijks op vooruit is gegaan, kan een reden zijn waarom zij vaker dan andere inkomensgroepen hun vakantiegeld hiervoor gebruiken. Een patroon dat CAV herkent. Hoewel het niet altijd leuk is om thuis te blijven, is het wel een verstandige keuze. Op vakantie gaan met geld dat je eigenlijk niet hebt, veroorzaakt alleen maar meer problemen.

Vooraf begroten voorkomt verrassingen achteraf

Om te kijken of u überhaupt op vakantie kan, is het slim om een begroting te maken. In dit overzicht van inkomsten en uitgaven ziet u snel hoe u ervoor staat. Volgens de enquête checkt twee derde van de Nederlanders van tevoren of ze de vakantie kan betalen, waarbij wordt gelet op reis-, overnachtings- en overige kosten op de plek van bestemming. Ruim vijfhonderd van de ondervraagden reserveert geld om uit te geven op de vakantielocatie. Een kwart van de ondervraagden daarentegen maakt zich soms zorgen of er genoeg geld is voor de vakantie. Inschatten welke bedragen per dag, week of voor de hele vakantie nodig zijn, voorkomt verrassingen achteraf. Een voorbereiding die het Nibud toejuicht, evenals het tijdens de vakantie goed in de gaten houden van uw uitgaven.