“Vertrouwen hangt samen met afstand en je zichtbaarheid”

Stichting CAV opende onlangs haar vijfde vestiging in Utrecht. Lokaal verankerd werken, oftewel dichtbij de cliënten zijn om ze zo goed mogelijk te kunnen helpen. En dichtbij sociale partners in de regio om zo optimaal te kunnen samenwerken. Joost Meijs is directeur van Zideris, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, en tegelijkertijd lid van de Raad van Toezicht van CAV. Wij vinden het eervol dat hij de nieuwe vestiging in Utrecht officieel heeft geopend.

In Utrecht opent CAV een nieuwe vestiging vanuit de filosofie dat we altijd dichtbij de klanten (verwijzers) en cliënten willen werken. Lokaal verankerd werken. Hoe kijk jij daar tegenaan, als lid van de Raad van Toezicht en als zorgdirecteur?

“Dan geef ik toch echt hetzelfde antwoord als lid van de Raad van Toezicht, en als zorgdirecteur. Want de opening van een nieuwe vestiging, dat zijn de kosten niet. Lokale verankering moet altijd voorgaan op exploitatiekosten. Anders krijg je de kosten op een andere manier wel terug. Dus het gaat erom, hoe effectief kun je ergens zijn? En de effectiviteit neemt toe op het moment dat je ergens ook fysiek zit. Dus ik geef er met mijn ene pet en met mijn andere pet exact hetzelfde antwoord op. Het heeft alles te maken met contact, hoe makkelijk kan het contact tot stand komen?”

Is er ook een morele verplichting om in de nabijheid van de cliënten te werken?

“De nabijheid is wel heel belangrijk omdat dit ook aansluit op een maatschappelijke trend die je ziet. Waar verbinding plaats vindt op gemeentelijk niveau, maar vooral ook op individueel cliënt niveau. Want daar moet je het vooral zoeken. Het gaat erom wat je kunt betekenen in de netwerken en in de context van zo’n individuele hulpvrager. In alle vormen van zorgverlening is de trend lokaal. En dan met name op het niveau van de cliënt.”

Ik wil even naar die lokale rol. Zie je ons als CAV in de regio een  functie hebben naar andere zorgpartijen?

“Ja, absoluut. Je moet zichtbaar zijn, en dat kan prima vanuit de locatie Utrecht. Het gaat erom dat je in staat bent om vanuit die ene centrale plek die samenwerking op te zoeken met die netwerken, zorgteams en wijkcentra. Een wijkteam zal liever zaken doen met een partij die een bepaald hoog niveau aan kwaliteit nastreeft en in netwerkverbanden zit, dan bijvoorbeeld een eenpitter die het allemaal in zijn eentje moet doen. Ik denk dat dat een heel belangrijk strategisch voordeel is.”

Er zijn best veel andere bewindvoerders. Waar denk je dat voor het CAV specifiek de kansen liggen?

“Ik denk dat het CAV als geen ander in zorgverlenersland een eigen verhaal heeft. En dat eigen verhaal is echt heel krachtig. Dat zal iedereen aanspreken. Vanuit de preventieve kant. Is iemand klant bij ons, dan doen wij er alles aan om iemand zo snel mogelijk weer klant af te laten zijn. Die zelfredzaamheid versterken, daar gaat het om.”

Heeft het niet vooral te maken met hoe goed ken ik jou? Gaat het ook niet veel meer om vertrouwen?”

“Vertrouwen hangt samen met afstand en je zichtbaarheid. En of je wilt investeren in een relatie. Vertrouwen groeit in een relatie. Op het moment dat je positieve ervaringen hebt dan denk je als zorgverlener: “Zo, dat is een mooie club. Die wil ik dichtbij me hebben.” “En dan kun je je netwerk als Stichting CAV alleen nog maar meer gaan uitbreiden. CAV Utrecht wordt daarom zeker een succes!”