Het voordeel van een mentor voor begeleiders in de zorg

Iedere begeleider in de zorg wil graag het beste voor haar cliënt. Maar soms is het helemaal niet zo eenvoudig om dat te bepalen. Bijvoorbeeld als de cliënt vanwege een beperking, een stoornis of een verslaving niet goed zelf kan aangeven wat nodig is aan zorg. Een mentor helpt hierbij. Zo heeft een begeleider een vast aanspreekpunt om mee te denken over de zorg, het belang van de cliënt voorop.

We vragen Mariël, mentor bij stichting CAV, om uit te leggen hoe dat gaat in de praktijk: “een mentor beschermt iemand op persoonlijk vlak. Dus je richt je op de verpleging en verzorging van de cliënt. Dat doe je zoveel mogelijk in samenspraak met de cliënt. En bijvoorbeeld met betrokken familieleden. Maar we zien ook vereenzaming, oudere mensen die geen netwerk of familie meer hebben. Dan kan een mentor als vast aanspreekpunt voor hulpverleners en begeleiders een uitkomst zijn. Lees hier een mooi voorbeeld.

Zo ook bij Dirk: ”Dirk is een oudere man, van 82 jaar. Hij verblijft in een verpleegtehuis. Er is weinig over hem bekend. We denken dat hij ongehuwd is en geen kinderen heeft. Ik leerde hem kennen via het Leger des Heils. Dat we niets weten over zijn achtergrond, maakt het contact in het begin lastig. Dirk is al dementerend vanaf het moment dat ik hem leerde kennen, dat is nu anderhalf jaar geleden. Ik overleg veel met de verzorgenden om hem heen. Dirk herkent me niet, hij weet niet wie ik ben. In zijn zorg- en behandelplan heb ik het over zijn kwaliteit van leven. Hij houdt heel erg van rondlopen met een knuffel. Dat is heel belangrijk voor hem. Hij heeft eigenlijk orthopedische schoenen nodig, maar dat wil hij niet. Hij loopt liever op zijn sloffen. Wat is dan acceptabel? Want nu is er het risico dat hij kan vallen. We hebben afgesproken dat we het in de gaten houden en zolang hij zich niet ernstig verwond, laten we de situatie zo.”

Voor de verzorgenden is het prettig om over deze praktische vragen te kunnen overleggen met een professionele mentor. Meer weten over mentorschap? Neem contact op met Mariël van Beek op telefoonnummer 088 8228262 of per e-mail mariel.van.beek@stichting-cav.nl